Akyazı Parselasyon İşlemi
Akyazı Parselasyon İşlemi

Akyazı Parselasyon İşlemi

 

Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban oluşturan plandır.

 

İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca; imar planlarına uygun olarak yapılan parselasyon planları, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni, dışında ise il özel yönetiminin onayından sonra yürürlüğe girerler. Bu parselasyon planları bir ay süreyle ilgili yönetimlerde askıya çıkarılırlar. Ayrıca alışılagelen araçlarla duyurular ve bir aylık sürenin sonunda kesinleşirler.

 

Kesinleşen parselasyon planları, ilgili taşınmazların tapu kütüklerine yazılmak üzere tapu yönetimine gönderilir. Tapu yönetimleri, ilgililerin uygun görüp görmemelerini aramaksızın, tapu kütüklerini bu parselasyon planlarına göre düzenler.

 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre; bir parselin bulunduğu imar adasına ilişkin parselasyon planı yapılıp belediye encümenince onaylanarak tapuya yazımı yapılmadan, o adadaki bir parselle ilgili yapı ruhsatı verilemez. Tapu yönetimlerince tapu kütüğüne yazım işlemlerinin bölümler biçiminde yapılması durumunda, parselasyon planının yazımı işlemlerinin tümden bitirilmesi beklenmeksizin, tapuya yazımı yapılmış imar parselleriyle ilgili yapı ruhsatları verilir.

 


akyazı parselasyon işlemi,akyazı parselasyon,akyazı parselasyon nedir,akyazı parselasyon planı,akyazı parselasyon çalışması,akyazı parselasyon işlemi ne kadar sürer,akyazı parselasyon ne demek,

 

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014